หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านช้าง
มุ่งเน้นการศึกษา
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
สังคมดี บ้านเมืองน่าอยู่
เชิดชูประชาธิปไตย
ห่างไกลยาเสพติด
ภารกิจยึดหลักธรรมภิบาล
นายจำปี ติดยงค
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
DANCHANG
Subdistrict Administrative Organization
อบต.ด่านช้าง
อ.บรรพตพิสัย
จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ด่านช้าง จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 
 
 
 
 
เชิญชวนประชาชนชาวไทย เทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ เหนือสิ่งอื่นใด
 

แผนกอาหารสัตว์ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๓ กรมการสัตว์ทหารบก ขอเชิญชวน ชาวไทยรวมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เหนือสิ่งอื่นใด กองทัพบก โดย แผนกอาหารสัตว์ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๓ กรมการสัตว์ทหารบก จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองและจะปกป้องรักษาไว้ซึ่ง เอกราช อธิปไตย ความมั่นคงของรัฐ และสถาบันของพระมหากษัตริย์ อย่างรักยิ่ง
เขียนโดย   คุณ ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.

วันที่ 11 พ.ย. 2554 เวลา 09.06 น. [ IP : 118.172.183.233 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)  
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-217-583