หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ด่านช้าง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านช้าง
มุ่งเน้นการศึกษา
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
สังคมดี บ้านเมืองน่าอยู่
เชิดชูประชาธิปไตย
ห่างไกลยาเสพติด
ภารกิจยึดหลักธรรมภิบาล
นายสุธีร์ การะภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
DANCHANG
Subdistrict Administrative Organization
อบต.ด่านช้าง
อ.บรรพตพิสัย
จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ด่านช้าง จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 
 
 
 
ว่าที่ร้อยตรีรังสรรค์ ณ น่าน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
 
 
นางสาวรัตนา นุชกระแสร์
หัวหน้าสำนักปลัด
 
นางสาวอาทิตยา ยี่เก็งเอี่ยม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายอุบล คำเขียว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายพศิน เมฆอรุณ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายพรพิชิต เลขโนนสูง
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายยงยุทธ์ ทองดี
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวเบญจมาศน์ จิตต์มโนบุญญ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
จ่าเอกมิ่งขวัญ ฉัตรทอง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวยุพา ขันทกสิกรรม
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นางสาวยุพิน โรงอ่อน
ครู (คศ.๒)
นางสาวเอื้ออารี เนื่องสนธิ
ผู้ช่วยครู
นางสาววาสนา โมกพา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวลักคณา พัฒน์เจริญ
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-217-583