หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านช้าง
มุ่งเน้นการศึกษา
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
สังคมดี บ้านเมืองน่าอยู่
เชิดชูประชาธิปไตย
ห่างไกลยาเสพติด
ภารกิจยึดหลักธรรมภิบาล
นายจำปี ติดยงค
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
DANCHANG
Subdistrict Administrative Organization
อบต.ด่านช้าง
อ.บรรพตพิสัย
จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ด่านช้าง จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 
 
 
 
       
ประชากรทั้งหมดในตำบลด่านช้าง นับถือศาสนาพุทธ โดยมีวัดถึง 10 แห่ง คือ

วัดด่านช้าง
วัดวงฆ้อง

วัดทุ่งแคแดง
วัดทุ่งท่าเสา

วัดหนองละมาน
วัดหนองปลาไหล

วัดสองพี่น้อง
วัดเนินทราย

สำนักสงฆ์หนองคล้า
สำนักสงฆ์เขาแม่นางเวียน
 
           

โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 5 แห่ง
 
โรงเรียนวัดด่านช้าง
 
โรงเรียนบ้านวงฆ้อง
 
โรงเรีนยบ้านทุ่งท่าเสา
 
โรงเรียนบ้านหนองคล้า
 
โรงเรียนบ้านหนองละมาน

ศูนย์ฝึกเด็กเล็กก่อนวัยเรียน จำนวน 2