หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานผลการกำกับติดตาม
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 6 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ [ 10 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 60  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 28 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 70  
 
  (1)