หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านช้าง
มุ่งเน้นการศึกษา
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
สังคมดี บ้านเมืองน่าอยู่
เชิดชูประชาธิปไตย
ห่างไกลยาเสพติด
ภารกิจยึดหลักธรรมภิบาล
นายสุธีร์ การะภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
DANCHANG
Subdistrict Administrative Organization
อบต.ด่านช้าง
อ.บรรพตพิสัย
จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ด่านช้าง จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 
 
 
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 5 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 62  
 
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 4 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 66  
 
รายงานผล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 70  
 
แนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 64  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง กำหนดตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน [ 9 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
  (1)  
 
 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-217-583