หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านช้าง
มุ่งเน้นการศึกษา
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
สังคมดี บ้านเมืองน่าอยู่
เชิดชูประชาธิปไตย
ห่างไกลยาเสพติด
ภารกิจยึดหลักธรรมภิบาล
นายสุธีร์ การะภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
DANCHANG
Subdistrict Administrative Organization
อบต.ด่านช้าง
อ.บรรพตพิสัย
จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ด่านช้าง จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 
 
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง [ 15 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 67  
 
มาตราการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 6 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 64  
 
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 6 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 62  
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 6 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 70  
 
  (1)  
 
 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-217-583