หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ด่านช้าง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านช้าง
มุ่งเน้นการศึกษา
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
สังคมดี บ้านเมืองน่าอยู่
เชิดชูประชาธิปไตย
ห่างไกลยาเสพติด
ภารกิจยึดหลักธรรมภิบาล
นายสุธีร์ การะภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
DANCHANG
Subdistrict Administrative Organization
อบต.ด่านช้าง
อ.บรรพตพิสัย
จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ด่านช้าง จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม [ 21 มิ.ย. 2566 ]  อ่าน : 38  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหาราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่3) พ.ศ. 2562 [ 21 มิ.ย. 2566 ]  อ่าน : 35  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2562 [ 21 มิ.ย. 2566 ]  อ่าน : 39  
 
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่5) พ.ศ. 2562 [ 21 มิ.ย. 2566 ]  อ่าน : 37  
 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 [ 21 มิ.ย. 2566 ]  อ่าน : 33  
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562 [ 21 มิ.ย. 2566 ]  อ่าน : 35  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 [ 19 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 73  
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลแลละองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 [ 19 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 71  
 
ทะเบียนที่ดินสาธารณประโยชน์ ตำบลด่านช้าง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ [ 15 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 179  
 
  (1)  
 
 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-217-583