หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านช้าง
มุ่งเน้นการศึกษา
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
สังคมดี บ้านเมืองน่าอยู่
เชิดชูประชาธิปไตย
ห่างไกลยาเสพติด
ภารกิจยึดหลักธรรมภิบาล
นายจำปี ติดยงค
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
DANCHANG
Subdistrict Administrative Organization
อบต.ด่านช้าง
อ.บรรพตพิสัย
จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ด่านช้าง จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 21 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๕ [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
  (1)  
   
 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 097-921-1238