หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล ด่านช้าง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านช้าง
มุ่งเน้นการศึกษา
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
สังคมดี บ้านเมืองน่าอยู่
เชิดชูประชาธิปไตย
ห่างไกลยาเสพติด
ภารกิจยึดหลักธรรมภิบาล
นายสุธีร์ การะภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
DANCHANG
Subdistrict Administrative Organization
อบต.ด่านช้าง
อ.บรรพตพิสัย
จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ด่านช้าง จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 
 
 
ประกาศ
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เขตเลือกตั้งที่ 2 (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) [ 11 เม.ย. 2567 ]  อ่าน : 0  
 
สรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]  อ่าน : 4  
 
แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 [ 4 ต.ค. 2566 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศใช้แผนอัตรกำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 [ 4 ต.ค. 2566 ]  อ่าน : 0  
 
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 19 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 31 ต.ค. 2565 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2565 [ 20 ก.ย. 2565 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2564 [ 27 ก.ย. 2564 ]  อ่าน : 54  
 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 16 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 107  
 
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการชององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564-2566 [ 16 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 99  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 [ 23 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 111  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง หลักเกฑณ์และวิธีการประเมิณผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้านประจำ และพนักงานจ้าง พ.ศ. 2563 รอบ 2 [ 23 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 130  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง ชนเชยพนักงานส่วนตำบลดีเด่น ประจำปี 2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 119  
 
ประกาศ เรื่อง แจ้งผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 108  
 
ประกาศ เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 2563 [ 3 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 122  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง หลักเกฑณ์และวิธีการประเมิณผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 1 [ 1 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 115  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง ประมวลจริยธรรมข้าราชการ พ.ศ. 2562 [ 31 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 119  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปซั๋น [ 3 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 117  
 
ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 107  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง แจ้งผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยะธรรม และการป้องกันการทุจริตตอร์รัปชั่น พ.ศ. 2562 [ 25 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 111  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2562 [ 21 ก.พ. 2562 ]  อ่าน : 101  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี พ.ศ. 2562 [ 7 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 105  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง เจตนารมณตามนโยบายการป้องกันการทุจริต [ 7 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 98  
 
ข้อบังคับองค์การบริหาร่สวนตำบลด่านช้างว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง พ.ศ.2562 [ 7 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 106  
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงหินคลุกกลบหลุมกลบบ่อ หมู่ที่ ๒ บ้านวงฆ้อง [ 3 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 97  
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV [ 26 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 94  
 
(1)    
 
 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-217-583