หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนอัตรากำลัง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ชมเชยพนักงานส่วนตำบลดีเด่น ประจำปี 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 10 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรมตำบลด่านช้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
เลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์นอกระดับควบ [ 5 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
เลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์นอกระดับควบ [ 5 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 9  
 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 16 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต.ด่านช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
  (1)     2      3