หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนอัตรากำลัง
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 16 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 8 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 27  
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561 - 2563 [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
นโยบายและกลยุทธ์ ด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2561-2563) [ 28 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 30  
 
กำหนดโครงสร้างและการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง พ.ศ.2561-2563 [ 12 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 36  
 
  (1)