หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 21 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 42  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 50  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 54  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 7 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 55  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 7 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 50  
 
  (1)