หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 21 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 ก.ย. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 7 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 29  
 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 7 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 26  
 
  (1)