หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ศูนย์จัดการเรื่องร้องเรียน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานสรุปผลช่องทางรับเรื่องร้องทุกร้องเรียนประจำปีงบประมาณ 2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 57  
 
รายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 58  
 
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติชอบ [ 7 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 50  
 
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 7 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 58  
 
คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียน ร้องทุกข์ [ 20 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 72  
 
คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ [ 20 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 61  
 
ประกาศ การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 2 ต.ค. 2560 ]  อ่าน : 67  
 
  (1)