หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผล การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2562 [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
รายงานผล การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปี 2562 [ 2 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
รายงานผล การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 2563 รอบ 6 เดือน [ 2 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพย์ยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
  (1)