หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผล การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 8 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
รายงานผล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานผล การสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2562 [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 66  
 
รายงานผล การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปี 2562 [ 2 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 60  
 
รายงานผล การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 2563 รอบ 6 เดือน [ 2 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 56  
 
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพย์ยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 57  
 
  (1)