หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 17 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
แผนเผชิญเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหา อุทกภัยและดินโคลนถล่ม 2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
แผนเผชิญเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาภัยหนาว ปี 2562-2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง พ.ศ. 2563 [ 10 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 2 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563 [ 2 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
  (1)