หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 16 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการชององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564-2566 [ 16 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 39  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 [ 23 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 47  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง หลักเกฑณ์และวิธีการประเมิณผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้านประจำ และพนักงานจ้าง พ.ศ. 2563 รอบ 2 [ 23 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง ชนเชยพนักงานส่วนตำบลดีเด่น ประจำปี 2563 [ 10 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
ประกาศ เรื่อง แจ้งผลการดำเนินการด้านการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 51  
 
ประกาศ เรื่อง นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 2563 [ 3 ม.ค. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง หลักเกฑณ์และวิธีการประเมิณผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 รอบ 1 [ 1 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 46  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง ประมวลจริยธรรมข้าราชการ พ.ศ. 2562 [ 31 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 46  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปซั๋น [ 3 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 50  
 
  (1)     2