หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านช้าง
มุ่งเน้นการศึกษา
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
สังคมดี บ้านเมืองน่าอยู่
เชิดชูประชาธิปไตย
ห่างไกลยาเสพติด
ภารกิจยึดหลักธรรมภิบาล
นายจำปี ติดยงค
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
DANCHANG
Subdistrict Administrative Organization
อบต.ด่านช้าง
อ.บรรพตพิสัย
จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ด่านช้าง จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562 [ 27 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
  (1)  
   
 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-038-7353