หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 9 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 56  
 
ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 11 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 57  
 
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 11 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 59  
 
ประกาศ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 78  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) [ 1 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 70  
 
  (1)