หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านช้าง
มุ่งเน้นการศึกษา
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
สังคมดี บ้านเมืองน่าอยู่
เชิดชูประชาธิปไตย
ห่างไกลยาเสพติด
ภารกิจยึดหลักธรรมภิบาล
นายสุธีร์ การะภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
DANCHANG
Subdistrict Administrative Organization
อบต.ด่านช้าง
อ.บรรพตพิสัย
จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ด่านช้าง จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 
 
 
 
ปุ๋ยหมักมูลไส้เดือน
ราคา : 30 บาท
ผลิตโดย : ศูนย์เรียนรู้โรงเรียนวัดหนองละมาน
จำนวนผู้เข้าชม : 607 ท่าน


 
กล้วยเบรกแตก (กล้วยฉาบ)
ราคา : 100.-/1กก. บาท
ผลิตโดย : กลุ่มแม่บ้าน หมู่ 6
จำนวนผู้เข้าชม : 556 ท่าน


 
บล็อกซีเมนต์
ราคา : 10 บาท
ผลิตโดย : เด็กและเยาวชนตำบลด่านช้าง
จำนวนผู้เข้าชม : 626 ท่าน


 
พัดไม้ไผ่
ราคา : 20 บาทขึ้นไป บาท
ผลิตโดย : ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส
จำนวนผู้เข้าชม : 428 ท่าน


 
หัตถกรรมจักสานเครือเถาวัลย์
ราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 30 บาทขึ้นไป บาท
ผลิตโดย : กลุ่มจักสานเครือเถาวัลย์
จำนวนผู้เข้าชม : 927 ท่าน


 
  (1)     2   
 
 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-217-583