หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านช้าง
มุ่งเน้นการศึกษา
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
สังคมดี บ้านเมืองน่าอยู่
เชิดชูประชาธิปไตย
ห่างไกลยาเสพติด
ภารกิจยึดหลักธรรมภิบาล
นายจำปี ติดยงค
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
DANCHANG
Subdistrict Administrative Organization
อบต.ด่านช้าง
อ.บรรพตพิสัย
จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ด่านช้าง จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 
 
 
 
  หมวดข่าว : กองทุนหลักประกันสุขภาพ ค้นหาหมวดข่าว :
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
หลักประกันสุขภาพ   โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออก ตำบลด่านช้าง  30 ก.ย. 2562 29
หลักประกันสุขภาพ   โครงการอบรมผู้ส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กวัยเรียน (พี่สอนน้อง) ปี2562  4 ก.ย. 2562 34
หลักประกันสุขภาพ   โครงการ อสม.น้อย ตามรอยพ่อแม่ใส่ใจสุขภาพในโรงเรียน  22 ส.ค. 2562 37
หลักประกันสุขภาพ   โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพขยับกาย สบายชีวา ด้วยรำวง 3 ส.  30 ก.ค. 2562 34
หลักประกันสุขภาพ   โครงการสตรีตำบลด่านช้าง ร่วมใจต้านมะเร็งเต้านม  12 ก.ค. 2562 38
หลักประกันสุขภาพ   โครงการเด็กประถมวัย อายุ 0-5ปี ตำบลด่านช้าง ฉลาด ไอคิวดี พัฒนาการสมวัย  19 มิ.ย. 2562 31
หลักประกันสุขภาพ   โครงการส่งเสริมสุขภาพในช่องปาก  31 พ.ค. 2562 37
หลักประกันสุขภาพ   โครงการอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพลดโรค 3อ 2ส ตามวิถีชุมชน  24 พ.ค. 2562 38
หลักประกันสุขภาพ   โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก บ้านสะอาด ปลอดลูกน้ำยุงลาย ตำบลด่านช้าง  12 พ.ค. 2562 52
หลักประกันสุขภาพ   โครงการสตรียุคใหม่ใส่ใจมะเร็งปากมดลูก  20 เม.ย. 2562 31
หลักประกันสุขภาพ   62.04.09 โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ และกลุ่มสตรี แม่บ้านตำบลด่านช้าง  11 เม.ย. 2562 43
หลักประกันสุขภาพ   62.04.04 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคุ้ม ครองสิทธิผู้ด้อยโอกาส  5 เม.ย. 2562 39
หลักประกันสุขภาพ   โครงการส่งเสริมเยาวชนไทยห่างไกลความรุนแรง  15 มี.ค. 2562 34
หลักประกันสุขภาพ   โครงการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ  8 มี.ค. 2562 35
หลักประกันสุขภาพ   62.03.04 โครงการสร้างเสริมภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ  6 มี.ค. 2562 39
  (1)     2   
 
 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 097-921-1238