หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านช้าง
มุ่งเน้นการศึกษา
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
สังคมดี บ้านเมืองน่าอยู่
เชิดชูประชาธิปไตย
ห่างไกลยาเสพติด
ภารกิจยึดหลักธรรมภิบาล
นายจำปี ติดยงค
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
DANCHANG
Subdistrict Administrative Organization
อบต.ด่านช้าง
อ.บรรพตพิสัย
จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ด่านช้าง จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 
 
 
 

 
โครงการเยาวชนไทยสีขาว (เยาวชนหัวใจใสสะอาด)  
 

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลด่านช้าง
ได้จัดทำโครงการเยาวชนไทยสีขาว (เยาวชนหัวใจใสสะอาด)
กิจกรรม รวมใจเด็กไทยจิตอาสา พัฒนาบ้านเกิด
กิจกรรม จิตสาธารณะ ทำความดีด้วยหัวใจ (อสม.น้อย หยุดยั้งการแพร่ระบาดลูกน้ำยุงลาย)
กิจกรรม สถานศึกษาสีขาว (โรงเรียนคุณธรรม ปลอดยาเสพติดและอบายมุข)
ณ อาคารโรงเรียนวัดหนองปลาไหล

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ก.ค. 2563 เวลา 15.25 น. โดย น.ส. สายลม สุริยา

ผู้เข้าชม 10 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/36

ลำดับภาพที่ 2/36
กิจกรรม รวมใจเด็กไทยจิตอาสา พัฒนาบ้านเกิด
ลำดับภาพที่ 3/36
กิจกรรม รวมใจเด็กไทยจิตอาสา พัฒนาบ้านเกิด
ลำดับภาพที่ 4/36
กิจกรรม รวมใจเด็กไทยจิตอาสา พัฒนาบ้านเกิด
ลำดับภาพที่ 5/36

ลำดับภาพที่ 6/36

ลำดับภาพที่ 7/36
กิจกรรม รวมใจเด็กไทยจิตอาสา พัฒนาบ้านเกิด
ลำดับภาพที่ 8/36
โครงการเยาวชนไทยสีขาว (เยาวชนหัวใจใสสะอาด)
ลำดับภาพที่ 9/36
โครงการเยาวชนไทยสีขาว (เยาวชนหัวใจใสสะอาด)
ลำดับภาพที่ 10/36
โครงการเยาวชนไทยสีขาว (เยาวชนหัวใจใสสะอาด)
ลำดับภาพที่ 11/36
โครงการเยาวชนไทยสีขาว (เยาวชนหัวใจใสสะอาด)
ลำดับภาพที่ 12/36
กิจกรรม รวมใจเด็กไทยจิตอาสา พัฒนาบ้านเกิด
ลำดับภาพที่ 13/36
กิจกรรม รวมใจเด็กไทยจิตอาสา พัฒนาบ้านเกิด
ลำดับภาพที่ 14/36
กิจกรรม รวมใจเด็กไทยจิตอาสา พัฒนาบ้านเกิด
ลำดับภาพที่ 15/36
กิจกรรม รวมใจเด็กไทยจิตอาสา พัฒนาบ้านเกิด
ลำดับภาพที่ 16/36
กิจกรรม รวมใจเด็กไทยจิตอาสา พัฒนาบ้านเกิด
ลำดับภาพที่ 17/36

ลำดับภาพที่ 18/36

ลำดับภาพที่ 19/36

ลำดับภาพที่ 20/36

ลำดับภาพที่ 21/36

ลำดับภาพที่ 22/36

ลำดับภาพที่ 23/36

ลำดับภาพที่ 24/36

ลำดับภาพที่ 25/36

ลำดับภาพที่ 26/36

ลำดับภาพที่ 27/36

ลำดับภาพที่ 28/36

ลำดับภาพที่ 29/36

ลำดับภาพที่ 30/36

ลำดับภาพที่ 31/36

ลำดับภาพที่ 32/36

ลำดับภาพที่ 33/36

ลำดับภาพที่ 34/36
กิจกรรม รวมใจเด็กไทยจิตอาสา พัฒนาบ้านเกิด
ลำดับภาพที่ 35/36
กิจกรรม รวมใจเด็กไทยจิตอาสา พัฒนาบ้านเกิด
ลำดับภาพที่ 36/36
<<
>>
X
 
 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 097-921-1238