หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านช้าง
มุ่งเน้นการศึกษา
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
สังคมดี บ้านเมืองน่าอยู่
เชิดชูประชาธิปไตย
ห่างไกลยาเสพติด
ภารกิจยึดหลักธรรมภิบาล
นายจำปี ติดยงค
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
DANCHANG
Subdistrict Administrative Organization
อบต.ด่านช้าง
อ.บรรพตพิสัย
จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ด่านช้าง จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 
 
 
 

 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กิจกรรม ภูมิปัญญาผู้สุงวัย ใจอาสาช่วยพัฒนาสังคม  

ลำดับภาพที่ 1/6

ลำดับภาพที่ 2/6

ลำดับภาพที่ 3/6

ลำดับภาพที่ 4/6

ลำดับภาพที่ 5/6

ลำดับภาพที่ 6/6
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเขตพื้นที่ จัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กิจกรรม ภูมิปัญญาผู้สุงวัย ใจอาสาช่วยพัฒนาสังคม เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งด้านโภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีทัศนคติที่ดีต่อการดูแลสุขภาพ ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและมีคุณค่า

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มิ.ย. 2563 เวลา 09.49 น. โดย น.ส. สายลม สุริยา

ผู้เข้าชม 23 ท่าน

 
 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 097-921-1238