หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านช้าง
มุ่งเน้นการศึกษา
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
สังคมดี บ้านเมืองน่าอยู่
เชิดชูประชาธิปไตย
ห่างไกลยาเสพติด
ภารกิจยึดหลักธรรมภิบาล
...........................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
DANCHANG
Subdistrict Administrative Organization
อบต.ด่านช้าง
อ.บรรพตพิสัย
จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ด่านช้าง จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 
 
 
กิจกรรม
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
โครงการส่งเสริมเยาวชนไทยสร้างพลังพัฒนาชาติ กิจกรรมปลูกจิตสำนึกพัฒนาบ้านเกิด [ 27 ก.ย. 2564 ]  
อ่าน: 42
 


 
โครงการพัฒนาศักยภาพ กลุ่มอาชีพ และกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลด่านช้าง [ 22 ก.ย. 2564 ]  
อ่าน: 42
 
 
     


 
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม กิจกรรม เพิ่มพื้นที่สีเขียว อนุรักษ์พันธุ์ไม้ในท้องถิ่น [ 20 ก.ย. 2564 ]  
อ่าน: 44
 


 
โครงการเยาวชนไทยสีขาว (เยาวชนหัวใจใสสะอาด) กิจกรรม ธรรมมะสอนใจ โตไปไม่โกง [ 20 ก.ย. 2564 ]  
อ่าน: 46
 
 
     


 
โครงการส่งเสริมเยาวชนไทยห่างไกลความรุนแรง กิจกรรม เยาวชนต้นกล้า ร่วมพัฒนาสังคม [ 20 ก.ย. 2564 ]  
อ่าน: 47
 


 
โครงการฝึกอบรมเพิ่มสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 20 ก.ย. 2564 ]  
อ่าน: 46
 
 
     


 
จัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ด่านตรวจรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ [ 29 มิ.ย. 2564 ]  
อ่าน: 50
 


 
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]  
อ่าน: 150
 
 
     


 
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]  
อ่าน: 295
 


 
กิจกรรม ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต เสริมสร้างความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ตามหลักธรรมมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]  
อ่าน: 160
 
 
     


 
โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย กิจกรรมอนุรักษ์สืบสานประเพณีการละเล่นนางด้ง [ 30 มี.ค. 2564 ]  
อ่าน: 152
 


 
โครงการชุมชนร่วมใจสร้างเสริมสุขภาพกายใจ ผู้สูงวัยตำบลด่านช้าง [ 25 มี.ค. 2564 ]  
อ่าน: 137
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 16
 
 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-217-583