หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านช้าง
มุ่งเน้นการศึกษา
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
สังคมดี บ้านเมืองน่าอยู่
เชิดชูประชาธิปไตย
ห่างไกลยาเสพติด
ภารกิจยึดหลักธรรมภิบาล
นายจำปี ติดยงค
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
DANCHANG
Subdistrict Administrative Organization
อบต.ด่านช้าง
อ.บรรพตพิสัย
จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ด่านช้าง จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 
 
 
กิจกรรม
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 
    ยกเลิกการค้นหา  
 


 
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]  
อ่าน: 17
 


 
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 เม.ย. 2564 ]  
อ่าน: 33
 
 
     


 
ประชาสัมพันธ์ ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต เสริมสร้างความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ตามหลักธรรมมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]  
อ่าน: 12
 


 
โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย กิจกรรมอนุรักษ์สืบสานประเพณีการละเล่นนางด้ง [ 30 มี.ค. 2564 ]  
อ่าน: 30
 
 
     


 
โครงการชุมชนร่วมใจสร้างเสริมสุขภาพกายใจ ผู้สูงวัยตำบลด่านช้าง [ 25 มี.ค. 2564 ]  
อ่าน: 31
 


 
โครงการเยาวชนสร้างสรรค์รู้เท่าทันเรื่องเพศ กิจกรรมวัยใสวัยเรียน รักอย่างไรไม่ให้เสี่ยง ร่วมกันใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ [ 12 มี.ค. 2564 ]  
อ่าน: 46
 
 
     


 
โครงการสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมตำบลด่านช้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 12 มี.ค. 2564 ]  
อ่าน: 48
 


 
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรมการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยและการป้องกันภัยในสถานศึกษา [ 4 มี.ค. 2564 ]  
อ่าน: 80
 
 
     


 
โครงการ อบต.เคลื่อนที่ (กิจกรรมการจัดทำเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบล) [ 1 มี.ค. 2564 ]  
อ่าน: 5
 


 
โครงการสร้างเสริมภูมิปัญญาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ กิจกรรมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องสมุนไพรไทยในชุมชน [ 5 ก.พ. 2564 ]  
อ่าน: 88
 
 
     


 
โครงการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีไทย กิจกรรม อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (การทำบายศรีสู่ขวัญ) [ 28 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 175
 


 
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพและกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลด่านช้าง [ 21 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 124
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 15
 
 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-217-583