หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านช้าง
มุ่งเน้นการศึกษา
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
สังคมดี บ้านเมืองน่าอยู่
เชิดชูประชาธิปไตย
ห่างไกลยาเสพติด
ภารกิจยึดหลักธรรมภิบาล
นายจำปี ติดยงค
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
DANCHANG
Subdistrict Administrative Organization
อบต.ด่านช้าง
อ.บรรพตพิสัย
จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ด่านช้าง จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 
 
 
กิจกรรม
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพและกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลด่านช้าง [ 21 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 3
 


 
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคุ้มครองสิทธิผู้ด้วยโอกาส [ 10 ก.ย. 2563 ]  
อ่าน: 28
 
 
     


 
โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายผลเรือน (อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 24 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 10
 


 
โครงการส่งเสริมเยาวชนไทยห่างไกลความรุนแรง [ 20 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 12
 
 
     


 
โครงการชุมชนร่วมใจสร้างเสริมสุขภาพกายใจ ผู้สูงวัยตำบลด่านช้าง [ 19 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 11
 


 
โครงการดูแลและเสริมสร้างสุขภาพเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลด่านช้าง [ 17 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 13
 
 
     


 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [ 11 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 9
 


 
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]  
อ่าน: 10
 
 
     


 
โครงการเยาวชนไทยสีขาว (เยาวชนหัวใจใสสะอาด) [ 17 ก.ค. 2563 ]  
อ่าน: 12
 


 
โครงการส่งเสริมเยาวชนไทยสร้างพลังพัฒนาชาติ กิจกรรม รู้คิด รู้ทำ นำรายได้สู่ครัวเรือน [ 13 ก.ค. 2563 ]  
อ่าน: 13
 
 
     


 
ประชาคมระดับตำบล [ 12 มิ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 17
 


 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กิจกรรม ภูมิปัญญาผู้สุงวัย ใจอาสาช่วยพัฒนาสังคม [ 12 มิ.ย. 2563 ]  
อ่าน: 20
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 14
 
 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 097-921-1238