หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านช้าง
มุ่งเน้นการศึกษา
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
สังคมดี บ้านเมืองน่าอยู่
เชิดชูประชาธิปไตย
ห่างไกลยาเสพติด
ภารกิจยึดหลักธรรมภิบาล
นายจำปี ติดยงค
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
DANCHANG
Subdistrict Administrative Organization
อบต.ด่านช้าง
อ.บรรพตพิสัย
จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ด่านช้าง จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 
 
 
 


นายอำพร เกษวิริยะการ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 


นายผาง ศรีระวัตร
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


นางจิณณพัตถ์ พศุตฆ์อังกูร
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 


นางสมพร แป้นสุวรรณ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1


ส.ต.สำรวย แก้วพิมพ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1


นายจิรวัฒน์ พิลึก
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2


นายชัยยา เรืองขจร
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2


นายสมควร ยอดดี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3


นายปุณชรัตน์ พุ่มนิล
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3


นายกำพล สระทองร้อย
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4


นางสังวาลย์ บัวชื่น
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4


นายกมล เอกปัชชา
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5


นายศศิพงษ์ แสงโสภา
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5


นายทองใบ โพธิ์ศรี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6


นายสนัตร จันศิริ
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6


นายพิทยา เจริญแพร
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7


นายสุชาติ พันอ้้น
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7


นายสมยศ ทาอุบล
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-217-583