หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านช้าง
มุ่งเน้นการศึกษา
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
สังคมดี บ้านเมืองน่าอยู่
เชิดชูประชาธิปไตย
ห่างไกลยาเสพติด
ภารกิจยึดหลักธรรมภิบาล
นายจำปี ติดยงค
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
DANCHANG
Subdistrict Administrative Organization
อบต.ด่านช้าง
อ.บรรพตพิสัย
จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ด่านช้าง จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 
 
 
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติราชการ [ 10 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา [ 6 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 119  
 
มาตรฐานกำหนดำแหน่ง ประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักพัฒนาชุมชน [ 6 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 106  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภททั่วไป ตำแหน่งนายช่างเขียนแบบ [ 6 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 109  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภททั่วไป ตำแหน่งนายช่างโยธา [ 6 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 117  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภททั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันฯ [ 6 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 125  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภททั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ [ 6 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 119  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภททั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ [ 6 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 120  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ [ 6 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 118  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง [ 6 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 128  
 
มาตรฐานกำหนดดำแหน่ง ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี [ 6 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 116  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นิติกร [ 6 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 138  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล [ 6 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 118  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภททั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน [ 6 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 121  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง นักบริหารงานการคลัง [ 6 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 121  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภท นักบริหารงานช่าง [ 6 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 117  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภท บริหารงานทั่วไป [ 6 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 126  
 
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ประเภทบริหารงานท้องถิ่น [ 6 ธ.ค. 2560 ]  อ่าน : 104  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัติราชการฯ [ 21 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 116  
 
คุณวุฒิที่กำหนดเป็นปริญญาทางสังคมศาสตร์ [ 21 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 110  
 
ประกาศโครงสร้างส่วนราชการ อบต.ด่านช้าง [ 21 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 123  
 
ประกาศใข้แผนอัตรากำลังสามปี (2561-2563) [ 21 พ.ย. 2560 ]  อ่าน : 116  
 
  (1)  
   
  
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 097-921-1238