หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านช้าง
มุ่งเน้นการศึกษา
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
สังคมดี บ้านเมืองน่าอยู่
เชิดชูประชาธิปไตย
ห่างไกลยาเสพติด
ภารกิจยึดหลักธรรมภิบาล
นายสุธีร์ การะภักดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
DANCHANG
Subdistrict Administrative Organization
อบต.ด่านช้าง
อ.บรรพตพิสัย
จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ด่านช้าง จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.บางตาหงาย   ซื้ออาหารเสริม(นม) ชนิด ยู.เอช.ที. ขนาด 200 มิลลิลิตร จำนวน 9,196 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
อบต.วัดไทรย์   จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถยนต์ดับเพลิง ประจำปีงบประมาณ 2565(ธันย์ปวัฒน์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
อบต.นครสวรรค์ตก   ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 51 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
อบต.นครสวรรค์ตก   ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษาฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
อบต.นครสวรรค์ออก   จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกเทท้าย (สำนักงานปลัด) ทะเบียน ๘๒-๙๙๙๓ นว. หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๒-๕๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ   จ้างจ้างเหมาดำเนินการซ่อมแซมถนนและคันคลองห้วยตะกวดของพื้นที่หมู่ที่ 9 บ้านตาคลี ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
อบต.สระแก้ว   ซื้อน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
อบต.ลาดทิพรส   ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กราษฎร์เจริญ ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 25 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
อบต.ช่องแค   จ้างซ่อมแซมรถยนต์ กจ 1087 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
อบต.ช่องแค   ซื้อนม ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง รสจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
อบต.ช่องแค   ซื้อนม ยู.เอช.ที ชนิดกล่อง รสจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
อบต.นากลาง   จ้างเหมาโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้านสายกลุ่มบ้านนายทองสุข รอดเนียม หมู่ที่ ๖ บ้านหัวโปร่ง ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
อบต.นากลาง   จ้างเหมาโครงการขุดวางท่อคสล.สำเร็จรูป (รูปสี่เหลี่ยม มอก.๑๑๖๖-๒๕๕๙) บริเวณนาจ่าทร หมู่ที่ ๖ บ้านหัวโปร่ง ตำบลนากลาง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
อบต.แควใหญ่   จ้างเหมาปรับปรุงเสริมดินไหล่ทาง หมู่ที่1 และ หมู่ที่5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
อบต.บางม่วง   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ เพื่อใช้ในการปฎิบัติงานของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
อบต.สายลำโพง   จ้างตรวจเช็คและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บล 6306 นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
อบต.พิกุล   จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
อบต.พิกุล   จ้างซ่อมแซมถนนสไสด์ทางคู่ขนานทางรถไฟ บริเวณบ่อนางลิ หมู่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
อบต.พิกุล   ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
อบต.พิกุล   ซื้อวัสดุการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,696
 
 

 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-217-583