หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม, อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต กิจกรรม เยาวชนไทย หัวใจสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]จ้างจัดทำอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม, อาหารว่างและเครื่องดื่ม โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี ตรานมโรงเรียน สำหรับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวงฆ้อง,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองละมาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปลาไหล นมปิดเทอมประจำภาคเรียนที่ 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) ยู.เอช.ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ 200 ซีซี ตรานมโรงเรียน สำหรับเด็กก่อนวัยเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๖ โรงเรียน นมปิดเทอมประจำภาคเรียนที่ 1/2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการอบรม โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต กิจกรรม เยาวชนไทย หัวใจสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]ซื้อวัสดุที่ใช้ในการอบรม โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]จ้างจัดทำป้าย โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต กิจกรรม เยาวชนไทย หัวใจสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]จ้างจัดทำป้าย โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 61