หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างขุดลอกคลองส่งน้ำ ภายในหมู่ที่ 9 บ้านปากดง โปร่งเขนง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2565 ]จ้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัด สายจากนานายจอง เณรแตง ถึง บ้านนางสนาน กระดังงา หมู่ที่ 10 บ้านเนินทราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมประตูปิด - เปิดน้ำ บริเวณนานางสุขศรี คงสิบ หมู่ที่ 11 บ้านบึงเฒ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2565 ]จ้างตอกเข็มไม้และเรียงกระสอบทรายป้องกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 5 บ้านหนองละมาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ รหัสครุภัณฑ์ 420-55-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 พ.ค. 2565 ]จ้างต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์ ในระบบจัดการเว็บไซต์เครือข่าย อปท.จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2565 ]จ้างปรับปรุงขยายถนนพูนดินบดอัดพร้อมลงลูกรังบดอัด ภายในหมู่ที่ 13 บ้านเขาแม่นางเวียน สายจากนานายสมพร ใจมั่น ถึง นานายสมยศ อาชีวะ ต.ด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2565 ]จ้างวางท่อระบายน้ำทิ้ง ภายในหมู่ที่ 12 บ้านฤกษ์สำราญ สายจากบ้านนายณรงค์ ปั้นทอง ถึงประตูน้ำคลองอ่างทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2565 ]จ้างปรับปรุงขยายถนนพูนดินบดอัดพร้อมลงลูกรังบดอัด ภายในหมู่ที่ 3 บ้านทุ่งแคแดง สายจากนานายสงวน ดวงตาเสือ ถึง นานายสนิท ยอดดี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2565 ]จ้างวางท่อระบายน้ำทิ้งพร้อมบ่อพัก ภายในหมู่ที่ 4 บ้านทุ่งท่าเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 31