หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.46-012 สายปากดงบ้านใหม่ทุ่งนาดี-สายปากดง บ้านใหม่ ช่วงแยกคอกวัว หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งแคแดง กว้าง 4 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 3,400 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,600 ตารางเมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0-0.30 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ [ 14 ต.ค. 2564 ]จ้างขุดลอกวัชพืชเปิดทางน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านหนองคล้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ย. 2564 ]จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ด่านช้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน วงฆ้อง หมู่ที่ 5 บ้านหนองละมาน ตำบลด่านช้าง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]จ้างไฟฟ้าส่องแสงสว่างภายในหมู่ที่ 7 บ้านหนองปลาไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]ซื้อถุงทรายเพื่อป้องกันน้ำท่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]ซื้อถุงทรายเพื่อป้องกันน้ำท่วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]ซื้อทรายหยาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว ภายในหมู่ที่ 13 บ้านเขาแม่นางเวียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังทรุดตัว หมู่ที่ 5 บ้านหนองละมาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังทรุดตัว หมู่ที่ 7 บ้านหนองปลาไหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 25