หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังทรุดตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2564 ]ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภท รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ม.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศภายในองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2564 ]จ้างเปลี่ยนโถส้วมชักโครก(แบบนั่งราบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ย. 2563 ]ซื้อทรายหยาบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5