หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างประกอบอาหารปรุงสำเร็จพร้อมน้ำดื่ม ให้กับผู้ที่กักกันตนเอง ณ ที่พำนัก เนื่องจากเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (รอบ 6) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2564 ]จ้างประกอบอาหารปรุงสำเร็จพร้อมน้ำดื่ม ให้กับผู้ที่กักกันตนเอง ณ ที่พำนัก เนื่องจากเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (รอบ 7) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2564 ]จ้างประกอบอาหารปรุงสำเร็จพร้อมน้ำดื่ม ให้กับผู้ที่กักกันตนเอง ณ ที่พำนัก เนื่องจากเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (รอบ 5) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ค. 2564 ]จ้างประกอบอาหารปรุงสำเร็จพร้อมน้ำดื่ม ให้กับผู้ที่กักกันตนเอง ณ ที่พำนัก เนื่องจากเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ค. 2564 ]จ้างประกอบอาหารปรุงสำเร็จพร้อมน้ำดื่ม ให้กับผู้ที่กักกันตนเอง ณ ที่พำนัก เนื่องจากเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหารให้กับผู้ที่กักกันตนเอง ณ ที่พำนัก เนื่องจากเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหารให้กับผู้ที่กักกันตนเอง ณ ที่พำนัก เนื่องจากเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน(สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหารให้กับผู้ที่กักกันตนเอง ณ ที่พำนัก เนื่องจากเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 20