หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.46-003 สายบ้านด่านช้าง - บ้านวงฆ้อง หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งแคแดง ตำบลด่านช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.46-002 สายบ้านหนองปลาไหล - หนองคล้า หมู่ที่ 7 บ้านหนองปลาไหล ตำบลด่านช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายถนนพูนดินบดอัดพร้อมลงลูกรังบดอัด ถนนสายหนองปลาไหล-เนินทราย-หนองคล้า หมู่ที่ 12 บ้านฤกษ์สำราญ ตำบลด่านช้าง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 27 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.46-003 สายบ้านด่านช้าง - บ้านวงฆ้อง หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งแคแดง ตำบลด่านช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ.46-002 สายบ้านหนองปลาไหล - หนองคล้า หมู่ที่ 7 บ้านหนองปลาไหล ตำบลด่านช้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงขยายถนนพูนดินบดอัดพร้อมลงลูกรังบดอัด ถนนสายหนองปลาไหล-เนินทราย-หนองคล้า หมู่ที่ 12 บ้านฤกษ์สำราญ ตำบลด่านช้าง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านทุ่งนาดี ต.ด่านช้าง สายจากนานายสละ สิงหา เชื่อมต่อถนนลาดยางขาณฯ - โพทะเล หมู่ที่ 15 ต.ป่าพุทรา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 พ.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรถนนลาดยางสายหนองปลาไหล - หนองคล้า ทุ่งนาดี หมู่ที่ 7 บ้านหนองปลาไหล ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 พ.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านด่านช้าง - บ้านวงฆ้อง ต.ด่านช้าง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 พ.ย. 2562 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหนองปลาไหล ตำบลด่านช้าง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 พ.ค. 2561 ]

  (1)