หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2567 ]จ้างปรับปรุงซ่อมแซมบานประตูปิด - เปิดน้ำ พร้อมมือหมุนระบบเฟื่องทดรอบ บริเวณห้าแยกคนดี หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งแคแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2567 ]จ้างขุดลอกคลองส่งน้ำ พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากนานายสำเนาว์ ไกรรักษ์ ถึง ถนนลาดยางสายปากดงบ้านใหม่ หมู่ที่ 11 บ้านบึงเฒ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2567 ]จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมประตูปิด ? เปิดน้ำ บริเวณนานายแพง พวงจันศรี หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งท่าเสา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2567 ]จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณนานายทวี สุภากุล หมู่ที่ 13 บ้านเขาแม่นางเวียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2567 ]ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีปัญหา การกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2567 ]ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2567 ]จ้างติดสติ๊กเกอร์ซีทรู กระจกสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2567 ]จ้างติดสติ๊กเกอร์ซีทรู กระจกสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 เม.ย. 2567 ]

(1)    2    3    4    ... หน้าสุดท้าย >> 71