หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ด่านช้าง
มุ่งเน้นการศึกษา
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
สังคมดี บ้านเมืองน่าอยู่
เชิดชูประชาธิปไตย
ห่างไกลยาเสพติด
ภารกิจยึดหลักธรรมภิบาล
นายจำปี ติดยงค
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
DANCHANG
Subdistrict Administrative Organization
อบต.ด่านช้าง
อ.บรรพตพิสัย
จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
 

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.ด่านช้าง จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 
 
 
 นายจำปี ติดยงค์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 


นายถวิล สิงห์โต
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล


นายธนพล กะวะละสูตร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 


นายสุรา สุขเกษม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 

 
 


 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 097-921-1238